top of page
Blue Sky 5.jpg

Beleggingsstrategie

 

Beursklimaat heeft geen visie over de toekomstige beursontwikkeling maar belegt volgens een statistisch onderzochte methode. Het kwantitatieve model zorgt ervoor dat het tactisch belang in aandelen wordt vergroot bij een koersdaling en verkleind wordt na een marktstijging. Dit is het eenvoudige principe van laag kopen en hoog verkopen. Het optimalisatie model voert echter grotere wijzigingen door dan alleen de klassieke herweging van de beleggingsmix van de portefeuille. Dit komt omdat ook het tactisch belang verandert bij stijgingen en dalingen van de markt.
Keuzes voor de invulling van de beleggingsmix op ba
sis van voorspellingen doen wij niet en vermijden daarmee verkeerd uitgepakte beslissingen. Aangezien de markt historisch gezien altijd weer hersteld, leidt deze strategie tot aantoonbare goede resultaten.

Op eerste gezicht lijkt het wellicht raar om te beleggen zonder visie. Echter, één van de meest succesvolle financiële innovaties in de afgelopen decennia is de opkomst van passieve index trackers. Hierbij wordt er belegd in een kopie van een index, zonder dat een fondsmanager een actieve selectie maakt van de individuele aandelen. Omdat de performance van trackers beter is dan van actieve fondsmanagers wordt er steeds meer vermogen in index trackers belegd.

Aangezien een passieve invulling van de portefeuille met index trackers goede resultaten oplevert, heeft Beursklimaat de passieve methode ook toegepast op de verdeling van de portefeuille. De beleggingsmix is namelijk de meest belangrijkste beslissing voor het te verwachtte rendement.

Beach 3.JPG

Het is in de praktijk nog steeds gebruikelijk dat er actieve keuzes worden gemaakt over de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Banken en vermogensbeheerders doen onderzoek naar de ontwikkeling van de economie, de inflatie, het rente beleid van centrale banken, de winstontwikkeling van bedrijven etc. Dat leidt tot een visie over de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen en obligaties. Afhankelijk van deze visie krijgen aandelen (of obligaties) een groter of kleiner tactisch gewicht t.o.v. de strategische verdeling. Doel is uiteraard om beter te presteren dan de markt, wat alleen maar lukt als de visie uitkomt.  

 

In de praktijk is het voorspellen van de economie zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. En als de verwachtingen over de economische variabelen toch uitkomen, dan is het nog maar zeer de vraag of daarmee de beursontwikkeling correct voorspeld is. De economische ontwikkeling en rendementen op de beurs zijn op korte termijn namelijk helemaal niet sterk gecorreleerd. Op lange termijn volgt de beurs de winstontwikkeling van bedrijven maar op korte termijn wordt het beeld bepaald door het sentiment en onverwachte nieuwsontwikkelingen. Net als de economie is de beursontwikkeling niet structureel goed te voorspellen.


Beurscorrecties zijn namelijk het gevolg van onverwachte gebeurtenissen zoals het Corona virus in 2020, de (obligatie)crash in 2022 a.g.v. de extreme inflatie en recent het omvallen van enkele regionale banken in de V.S. en het Zwitserse Credit Suisse. Allemaal factoren en invloeden die economen en beursstrategen niet zagen aankomen.

Om deze redenen heeft Beursklimaat geen korte termijn visie over de aandelenmarkt, maar maakt Beursklimaat gebruikt van een statistisch model gebaseerd op correcties in het verleden.

bottom of page